www.galerie-sumperk.cz

Petr Hejný - Malby, kresby, sochy

1. 8. – 2. 9. 2018

list k výstavě


Sochy tesané, kreslené a malované

Už v březnu tu grafik Petr Štěpán, varhaník z Českého Brodu, vystavil chvějivé malby a kresby andělů, a teď v srpnu ho střídá violoncellista, skladatel, básník a od počátku i výtvarník, Petr Hejný. Hrávali spolu a s profesorem Čepelákem v triu, sobě pro radost. Je i třetím v řadě, vystavuje v Jílkově galerii po obou rodičích.

Petrova výtvarná výpověď je pevně ukotvena ve svém hutném tvaru, v jeho sevření do obrysů ryze sochařské malby a barevné kresby. Tesá, kreslí a maluje barevnou sochu. Hněte ji a pokládá na plochu papíru nebo plátna, kde působí jako trojrozměrný objekt hmotného objemu bez iluzívní hloubky, hry světel a stínů. Jeho prostorová skladba spočívá ve střídání dutých a vypuklých forem v živém rytmu jejich rozčlenění. Petrovy obrazy, barevné kresby a sochy jsou tak stejnorodé a kdesi v hloubi, pod maskou zdánlivé útočnosti skrývají touhu po dokonalém tvaru v jeho nedostupnosti.

Dřív maloval své „sochy" až s pronikavou barevností. Zasazoval je do výbušné skladby navzájem provázaných prvků, temných snů a vizí dobře čitelné podoby lidí, zvířat, rostlin, kamenů a živlů, snad i prvočástic vesmíru srůstajícího do nového celku. Vybaví se noční kresby Karla Havlíčka (1907-1988) anebo italský malíř Giuesppe Arcimboldo (1527-1593). S postupem času ale všechny věcné prvky ustupují obecnějším tvarům. Někde jsou v nich ještě jejich utajené stopy v druhém plánu k nalezení a jinde už beze zbytku mizí. Ostrých barev ubylo. Ty blíží se teď syrovým barvám země nebo hmotě dřeva, kamene a hlíny a sošný charakter tvarů výrazně prohlubují.

A rozhodujícím v obojím, v hudbě i v malbě je Petrovi samo komponování. Je mu nadevše a pro něho je i významnější než jeho oslnivá hra na hudebním nástroji. Je mu plnou svobodou, vyznáním a cílem. Soubor vystavených obrazů, pastelů, koláží a plastik z několika posledních let to potvrzuje.

Miroslav Koval


Petr Hejný - Malby, kresby, sochy - vernisáž

Petr Hejný - Malby, kresby, sochy - instalace