www.galerie-sumperk.cz

Petr Šmaha - Opřenost (Milanu Křížovi 1945-2016)

1. 5. – 2. 6. 2019

list k výstavě


„... spíš než pochopím, pocítím .“ Petr Šmaha

 

Petrovy obrazy prostoupené soucitem, zraněné i zraňující tříští ostrých střepů, vypovídají ryzí kresbou a hmotou barvy, ohnisky a shluky jejích hutných ploch. Výbušná síla rukopisu a navzdory obsahu i hlubinná spoluúčast, úplná a bez odstupu, ve splynutí s motivem v těsném propojení po i proti proudu času je mu vlastní. Je jádrem jeho malby a potvrzením pevného bodu v „opřenosti“, darované mu do vínku už na dvorku dětství.

Svou malbou nevypráví, sama je bytostným příběhem prolínání viděného s niternou prapamětí tam kdesi na vrakovištích světa pohozených věcí. Je zaostřena do ohniska uzlových bodů jejich rozpadání a našich zmarněných snů, tužeb a cílů, nálezů a ztrát. Do chvíle právě tady a teď prožívaného údělu všech a každého zvlášť. Do útržků dne a pomalu blednoucích vzpomínek, zbylých obrysů a cárů paměti, zpřítomněných tu čirou mimoslovní řečí významových vrstev obrazu a v něm propletených rukou, dotyků a stop. Do srostlých i oddělených částí oživlých věcí v prorůstání s osudy lidí a jejich zvěcněných těl, vpletených do zakřivených prostorů. Do každodenních záznamů živé a bolestně dotýkané zkušenosti zvnitřnělých a silně prožívaných událostí, někde i výhružných, až zlověstných stavů a tíživých situací.

To všechno je umocněno zemitou a výsostně velkorysou malbou temných i pronikavě ostrých barev, pevných čar a jejich zlomů, vržených na plátno prudkým gestem ruky. Petr maluje, protože musí. S ryzí poctivostí a upřímností bez zábran čerpá z pramenů až na dřeň obnažené výpovědi v její naléhavosti a nezbytnosti. Malbou se ptá a malba mu odpovídá. V ní ponořený, sám stává se malbou.

Svou výstavu věnuje památce sochaře, malíře a ekologického aktivisty Milana Kříže (*17. 4. 1945 v Náměšti nad Oslavou).

Milan absolvoval ŠUŘ v Brně a v letech 1964-70 AVU v Praze (prof. Vincenc Makovský a Karel Lidický). V roce 1974 odešel do emigrace. Po dvou letech v Itálii a ve Švýcarsku žil ve Venezuele. Byl členem tamní české komunity, cestoval po Amazonii a je autorem pomníku hudebníka Emila Friedmana. Vystavoval ve Švýcarsku, v Itálii a Venezuele. Zemřel v roce 2016 v Caracasu za nejasných okolností.

Miroslav Koval


Petr Šmaha - Opřenost - vernisáž

Petr Šmaha - Opřenost - instalace

Petr Šmaha - Opřenost