www.galerie-sumperk.cz

Dušan Chládek mladší - "Stopy"

5. 2. – 2. 3. 2014

 

list k výstavě  


Nevím, ale snad už samo místo ovlivnilo jejich směřování, že taková shoda panuje v kresbách hned tří opavských autorů: ve výpovědi Dušana Chládka staršího (*1947) a Dušana Urbaníka (*1958), a kolik z obojího nalezneme i v nových postupech Dušana Chládka mladšího (*1983). Nic na tom nemění ani ta skutečnost, že dávno žije jinde.

Především je to čirá úspornost prostředků a střídmost jejich použití, co navzdory rozdílným cílům je všem třem bytostně vlastní. A možná, že i nejmladší z trojice oba starší navzájem pevněji propojuje. Něco z rytmů polí skutečných i obrazných najdeme i u něho, a gesto vláčného tahu tulipánového stvolu anebo stopy v tuši namočeného a na papíře převalovaného dřívka či kamene je jen vystřídáno živým otiskem prstů ruky. Ruka je nejpřirozenějším nástrojem i k nanesení barvy na podklad, s tím, že takový dotyk nezaměnitelné síly má své výhody i svá omezení. Tam, kde si ale vystačí, vrací nás snad až k prapočátkům vyjádření sdíleného úžasu, krásy i úzkosti z bytí, a je tak potvrzením lidské přítomnosti i první podobou písma.

Dušan Chládek mladší vkládá své "stopy" do neosobních variací a jemných posuvů následných sekvencí pravidelné nepravidelnosti. V souvislých řadách, ovládaných přísností řízené náhody, vystavuje jedinou sérii, vznikající od počátku roku 2011 jako práce ryze myšlenková, pro kterou je forma vedlejší. Částice pojí jejich vlastní silou, vyhýbá se vědomé kompozici, a symetrie a z ní plynoucí krása je důsledkem daného řádu. Každý krok v průběhu kresby je mu posunem ke stavbě vyššího řádu a čitelnost příběhu celého cyklu je pro něho rozhodující. Někdy složitým procesem vznikne něco tak jednoduchého, jako je bod nebo kruh. Podobně rodí se ale i výsledné útvary v přírodě.

Linorytovou barvu z bříšek a délek prstů nebo jejich bočních hran přenáší na papír v lineárních řadách i dostředivě, to podle právě zvoleného záměru. Náhoda dané chvíle a napětí rytmů těla v ní ale způsobí, že i to, co řídí se tak přísným pravidlem, je jedinečně živé a výchozí odtažitost překonává.

Miroslav Koval


Dušan Chládek - vernisáž výstavy v GJJ

Dušan Chládek - výstava v GJJ

Dušan Chládek - Stopy