www.galerie-sumperk.cz

Jan Hendrych - Kresby a bronzy

6. 6. – 1. 7. 2018

Výstava bude zahájna ve středu 6. června v 18.00 hodin.

list k výstavě


Červnová výstava je skromným nahlédnutím do rozsáhlé práce Jana Hendrycha, do výběru z jeho kreseb formátu A3, někdy jen  i pracovních poznámek, vesměs ale svébytných a rovnocenně doprovázejících sochařskou práci, zastoupenou tu ukázkami.

Tak jako staví sochu na prolínání hlíny s molitanem a odlévá ji spolu s kartonem, plastem nebo děrovaným plechem přibitým hřeby, podkládá plochu papíru vymývaným rastrem a oživuje rozpitým akvarelem. I v těch nejobecnějších polohách je věcně čitelný, ale jeho figura, hlava, zvíře, anděl nebo strážce... je prostředníkem bytostně zpřítomněné situace člověka. V Čechách je mu nejblíž baroko; po léta živil se jeho restaurováním. Ve světě je to živelné středomoří a tamní sochař Marino Marini. Od něho vrací se s obdivem až k Etruskům a k antice, ke kořenům evropské kultury, s modernou pevně svázané. Častým motivem je mu ženské tělo v jeho životodárné plnosti, v síle nelíbivé, ale o to ryzejší, syrové kráse živé tkáně. V její vláčnosti, umocněné na hlíně sešívaným a s ní do sádry odlitým molitanem.

Po srpnové okupaci patřil k nežádoucím a pro sebe pracoval až  v zimě, kdy nerestauroval. Z těch, kdo tu před ním vystavovali, přátelil se s Mojmírem Preclíkem a jeho ženou Janou Švábovou,  a už z ateliéru Karla Hladíka znal se i s Michaelem Bílkem.

Zpočátku i v době normalizace směřoval ke zkratce ve volnější symbolice. V roce 1990 mu byla nabídnuta profesura figurální sochy na AVU a návrat k ní byl tak jasným zadáním a závazkem. Vedle Sochy II, ateliéru obecnější povahy, vedeného Jindřichem Zeithammlem, strávil na akademii řadu let a jejich programy se skvěle doplňovaly. Profesně i lidsky se oba vzájemně ctí a právě Jindřich a bezděčně i Jaromír Zemina nám seznámení s ním a     z něho plynoucí domluvu na výstavě zprostředkovali. Díky za ni, jeho sošně cítěné kresby a sochy, ve vyznění snad bezeslovní básně hmoty, do Jílkovy galerie dokonale patří.

Miroslav Koval


Jan Hendrych - Kresby a bronzy